Deák János

(Nagybánya, 1928)

A festőiskola művészei közül a „legmodernebb”-nek számító Ziffer Sándor lett első tanítómestere. Az ő útmutatásai szerint kezdett dolgozni, s mindenekelőtt emberi magatartása, s erős színezésű „dekoratív impresszionizmusa” hatott rá.
Művészetére mégsem Ziffer gyakorolta a legnagyobb hatást, hanem Nagybánya másik festőegyénisége, Nagy Oszkár, aki a negyvenes években lett irányítója. Festői ereje és lényegteremtő művészete elemi erővel hatott rá. Bár találkozásuk idején Nagy Oszkár művészete már túl volt a ’30-as évek első felére tehető legjobb alkotói periódusán, fiatal tanítványaként sokat köszönhetett erőteljes, ésszerű korrektúráinak. Deák János elsősorban tájképfestőnek vallja magát. Mégsem a konvencionális természetszemlélet jegyében ábrázol, hanem az urbánus tájra, ennek állapotszerűségére, belső mozdulatlanságának megragadására öszpontosít. Képeinek kedvelt színhelye szülővárosa, Nagybánya, az egykori ódon kis bányaváros, valamint a közelében fekvő Felsőbánya, Fernezely és Kapnikbánya. (…) Forrás: RévArt.hu