R. Tóth Rozália

(1946 – 2015)

1946-ban született Dombegyházán. Művészi pályája indulását a szentendrei művésztelep határozta meg. A városi zajt, lüktetést nem tudta, nem is akarta megszokni. Az alföldi környezet termékenyítően hatott művészetére. A táj- és tanyavilág ábrázolásán kívül több kiállításának képein is foglalkoztatta a festészet és a zene kapcsolata is. Alkotásait a realista szemlélet, a valóság őszinte,mégis ihletett ábrázolása jellemzi. Tájképein a megbontatlan harmóniájú természetet örökíti meg. Magyar, európai és amerikai magángyűjtemények, galériák őrzik festményeit.