Würtz Ádám jr

(Budapest, 1957)

Würtz Ádám Jr. 1957. május 22-én született Budapesten művészcsaládban. A legkiválóbb Mesterektől “tanulta, leste el” a grafikai-festői mesterfogásokat, majd a 70-es években megkezdte önálló alkotói pályafutását. A perfekcionizmus kizárhatatlanul része lett az eszköztárának. Lázadó ifjúként azonban minden erejével arra törekedett, hogy tematikájában, alkotói mondanivalója kifejtésében a lehető legjobban “elkülönböződjék” a nagy elődöktől. Pályája első szakaszára a Harold Bloom (irodalomkritikus) által leírt “hatás-iszony” elmélet a legjellemzőbb. Ez az “elkülönböződés” önreflexív, önirónikus intellektuális utat jelent számára. Miközben a neoavantgarde széles és meghökkentő gesztusokkal tobzódott a kortárs galériákban, Würtz Jr. rendkívüli, szinte rembrandti precizitással, alázattal és ihletettséggel metszette rézkarcait. A választott, archaizáló technikával azonban szöges ellentétben állt az eljövendő korok problémáit, paradigma mélységű változásait vizionáló témaválasztás.Würtz Jr. korai munkáiban 20-30 évnyit tekintet előre. A 70-es, 80-as években készített alkotásai az ezredforduló utáni fiatal nézők számára váltak igazán érthetővé, a felismerés katartikus élményével ajándékozva meg őket.Álomszerű montázsaiban kíborgok és a múlt század 30-as éveiben megálmodott futurisztikus szerkezetek köré szerveződnek szövevényes képi történetei. Előrevetítik a steampunk irányzatot csakúgy, mint az ezredforduló utáni infokommunikációs világ fraktálszerű mintázataiból összecsomózódó történetmorzsákat, a felszínes közösségeket és a társas elidegenedést.Pályája során ez a kettőség (archaizáló eszközökkel megfogalmazott futurisztikus fragmentálódó világ) éteri magasságokba emelkedik. Egyre finomabb, szinte mikroszkopikus részleteket megragadva rögzíti az egyre tágabb, egyre sokszínűbben értelmezhető univerzum szinte észrevehetetlen, rejtett üzeneteit. Kézművessége elemi erővel hat. Képeinek sok ezernyi apró részlete egyenként, az egész alkotásra jellemző műgonddal kerülnek a vászonra, papírra, vagy karcolódnak a rézlemezre, mint szigorúan megkomponált vizuális szimfóniák. Időtlenül képesek elvarázsolni a nézőt, aki számára mindig újabb és újabb történetek bontakoznak ki.Würtz Jr. hosszú éveket élt külföldön, több, mint egy évtizedet az USÁ-ban, továbbá Európa több országában. Pályafutása során 19 önálló kiállítása volt, ebből 3 az USÁ-ban, de kiállított Belgiumban, Ausztriában, Olaszországban és Luxemburgban is. Képei a világ számos országában “dolgoznak” az otthonok falain. Miért bámuljuk oly elkötelezetten az éjszakai égboltot, miért fürkésszük évmilliók óta a csillagképeket?Aki tudja a választ, érti Würtz Jr. művészetét is.”