Husovszky János

(Nagybánya, 1883 – Szinérváralja, 1961)

festő. 1913-ban iratkozott be a nagybányai festőiskolába, és
1914-ben is szerepelt a növendékek névsorában. Akvarellel, olykor olajjal urbánus tájakat, vásári jeleneteket, városképeket festett, többször megfestette a nagybányai főteret. 1920-tól szerepelt a nagybányaiak közös tárlatain Ferenczy Károlylyal,Boromisza Tiborral, Ziffer Sándorral. 1932-ben szintén bemutatta munkáit egy nagybányai csoportos kiállításon. 1937-től rövid ideig Ziffer Sándorral alelnöke a Nagybányai Képzőművészek Egyesületének.